Skip to content
KVALITÉ- OCH MILJÖPOLICY

På Multicomponent skall vi förse våra kunder med produkter och tjänster som i kvalité uppfyller våra kunders förväntningar och krav. Vi arbetar med kvalitet system ISO9001:2008 (ISO9001:2015 under arbete). Vi värnar om vår miljö och vikten av att vår verksamhet skall ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Därför arbetar vi i enlighet med ISO14001:2004 (ISO14001:2015 under arbete). Se även vår policy. Multicomponent har åtagit sig att handla komponenter och material från leverantörer som delar våra värderingar kring mänskliga rättigheter, etik och miljöansvar. (se vårt ”Statement conflict of Minerals”)

Back To Top