Skip to content
LEVERANTÖR

Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller produktkvalitet och leveransprecision. Genom vårt kvalitetssystem mäter vi kontinuerligt dessa parametrar för att säkerställa att vi får produkter som uppfyller våra kunders krav.

Teknisk assistans och produktkunskap är en viktig del av vår leverans. Genom ett nära och öppet samarbete med våra leverantörer säkerställer vi att vi kan tillhandahålla våra kunder den support som behövs. Med vårt goda samarbete skapar vi också en snabb och effektiv kommunikation med våra leverantörer till fördel för våra kunder.

Vi ställer krav på våra leverantörer att respektera mänskliga rättigheter, att inte använda barnarbete, att ha en miljömedveten produktion samt att efterleva reglerna i ”Statement Conflict of Minerals”.

DISPLAYER/OPTO
STRÖMFÖRSÖRJNING
ELEKTROMEKANIK
HÖGSPÄNNING
SENSORER
Back To Top