Skip to content

Kylflänsar är till för att avleda värme där risk för överhettning av komponenter föreligger.  Kylare används ofta där halvledare med hög effekt behöver kylas. Ett  viktigt område är inom belysning med LED teknik där det är helt avgörande för produktens livslängd. Våra tillverkningsprocesser är; ”stamping, extrusion, forging” och ”skiving”.
Våra kylflänsar är kundanpassade. För att ge dig ett pris och förslag vill vi gärna ha en ritning, gärna i 3D format.

Kontakta oss gärna för mer information.                        info@multicomponent.se

Back To Top